• Adwies is er voor jou!

AdWies is een Arbo Adviesbureau voor goed werken

Mijn naam is Wies van Hofwegen. AdWies is door mij opgericht vanuit mijn drijfveer om mensen en organisaties op een eigentijdse manier te ondersteunen bij de ontwikkeling van werk en inzetbaarheid.

De organisatiewerkelijkheid verandert in een rap tempo. In het toerusten van medewerkers krijgt ‘goed werken’ en ‘wat nodig is bij inzetbaarheid’ een andere dimensie. Medewerkers van deze tijd hebben er het meeste baat bij als zij grip krijgen op hun eigen arbeidsomstandigheden en hun zelfleiderschap voor goed werken kunnen aanspreken. Vernieuwende bewegingen vragen ook om vernieuwing van instrumenten op het gebied van de kwaliteit van het werk en arbodienstverlening. AdWies biedt hiervoor Arbo adviesdiensten ‘nieuwe stijl’.

Mijn basisfilosofie is dat bewegingen in het werk het beste tot stand komen door dichtbij de mensen in de praktijk te werken om voor hen zichtbare en haalbare stappen na te streven. Praktisch gerichte innovatie op de unieke kracht van mensen zelf, dat is waar AdWies voor staat.